до 30% отстъпка за смяна на дисплей или основен модул
Спестете от смяна на счупен дисплей или основен модул на избрани модели. Сега с безплатна куриерска услуга "от врата до врата".
Безплатна куриерска услуга
Заявете безплатна куриерска услуга като се обадите на нашата гореща линия на тел. 0800 18818 всеки делничен ден от 9 до 18 ч. С услугата "от врата до врата", ние ще вземем от адрес вашето устройство, ще го отремонтираме и върнем обратно, изцяло за наша сметка.
Безплатна удължена гаранция
За да осигурим по-добро обслужване на нашите клиенти, удължаваме гаранционният срок за всички продукти на HUAWEI, чиято първоначална гаранция изтича през 15 март 2020 г. до 14 юни 2020 г., гаранцията ще бъде удължена до 15 юни 2020 г. 
Кликнете тук, за да проверите за гаранционния срок на вашето устройство.
https://consumer.huawei.com/bg/support/warranty-query/
* Безплатната куриерска услуга се отнася както за всички гаранционни устройства, така и за извънгаранционни, включени в текущата кампания.
Общи условия
1. Кампанията се провежда за период от 27 април до 27 май.
до 30% отстъпка за смяна на дисплей или основен модул
2. Отстъпката за ремонт е приложима при подмяната на екрана или основен модул за избрани модели, изброени в таблицата по-долу.
3. Различните модели могат да имат различни отстъпки и цени за ремонт, моля, потвърдете финалната цена и отстъпките в сервизния център.
Модел Тип ремонт Цвят Цена на ремонт, лв с ддс Отсъпка за ремонт Цена с отсъпка за ремонт, лв с ддс
P smart Подмяна на дисплей White 81 10% 73
P smart Подмяна на дисплей Black 81 10% 73
P smart Подмяна на дисплей Black 81 10% 73
P smart Подмяна на дисплей White 81 10% 73
P smart Подмяна на дисплей Black 81 10% 73
Y6 2018 Подмянана на основен модул Всички 100 10% 90
Y6 2018 Подмянана на основен модул Всички 100 10% 90
Y6 2018 Подмянана на основен модул Всички 101 10% 91
Y6 2018 Подмянана на основен модул Всички 103 10% 93
P smart Подмянана на основен модул Всички 107 10% 96
P smart Подмянана на основен модул Всички 107 10% 96
Y6 2018 Подмянана на основен модул Всички 110 10% 99
Y5 2018 Подмянана на основен модул Всички 111 10% 100
Y5 2018 Подмянана на основен модул Всички 112 10% 101
Y5 2018 Подмянана на основен модул Всички 112 10% 101
Y6 2018 Подмяна на дисплей White 113 10% 101
Y6 2018 Подмянана на основен модул Всички 113 10% 102
P smart Подмянана на основен модул Всички 113 10% 102
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 119 10% 107
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 119 10% 107
Y7 Prime 2018 Подмянана на основен модул Всички 122 10% 110
Y7 Prime 2018 Подмяна на дисплей Black 122 10% 110
Y6 2019 Подмяна на дисплей Black 126 10% 114
Y6 2019 Подмяна на дисплей Black 126 10% 114
Y6s Подмяна на дисплей Black 127 10% 114
Y6s Подмяна на дисплей Black 127 10% 114
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 127 10% 115
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 127 10% 115
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 127 10% 115
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 127 10% 115
Y6 2018 Подмяна на дисплей Black 129 15% 109
Y6 2018 Подмяна на дисплей White 129 15% 109
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 131 15% 111
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 131 15% 111
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 131 15% 111
Y5 2018 Подмяна на дисплей Black 133 15% 113
Y5 2018 Подмяна на дисплей White 133 15% 113
Y5 2018 Подмяна на дисплей Black 133 15% 113
Y5 2018 Подмяна на дисплей Black 133 15% 113
Y5 2019 Подмяна на дисплей Всички 134 15% 114
Y7 Prime 2018 Подмянана на основен модул Всички 136 15% 116
P smart Подмянана на основен модул Всички 139 15% 118
Y6 2018 Подмяна на дисплей Black 141 15% 120
Y7 Prime 2018 Подмяна на дисплей Black 149 15% 127
Y7 Prime 2018 Подмяна на дисплей White 149 15% 127
Y5 2019 Подмянана на основен модул Всички 153 15% 130
Y5 2019 Подмянана на основен модул Всички 153 15% 130
MediaPad T3 10 Подмяна на дисплей White 161 15% 137
MediaPad T3 10 Подмяна на дисплей Black 161 15% 137
MediaPad T3 10 Подмяна на дисплей Black 161 15% 137
MediaPad T3 10 Подмяна на дисплей Black 161 15% 137
MediaPad T3 10 Подмяна на дисплей Black 161 15% 137
P40 lite E Подмяна на дисплей Black 164 15% 139
P40 lite E Подмяна на дисплей Blue 164 15% 139
P20 lite Подмяна на дисплей Black 165 15% 140
P smart Подмянана на основен модул Всички 166 15% 141
P smart 2019 Подмяна на дисплей Black 166 15% 141
P smart 2019 Подмяна на дисплей Black 166 15% 141
P smart 2019 Подмяна на дисплей Black 166 15% 141
MediaPad T5 10 Подмянана на основен модул Всички 167 15% 142
P30 lite Подмяна на дисплей Black 170 15% 145
P30 lite Подмяна на дисплей White 170 15% 145
P30 lite Подмяна на дисплей Black 170 15% 145
P30 lite Подмяна на дисплей Blue 170 15% 145
P30 lite Подмяна на дисплей White 170 15% 145
P30 lite Подмяна на дисплей Black 170 15% 145
P30 lite Подмяна на дисплей Blue 170 15% 145
Y6 2019 Подмянана на основен модул Всички 171 15% 145
Y6 2019 Подмянана на основен модул Всички 171 15% 145
Y6 2018 Подмянана на основен модул Всички 175 15% 149
Mate20 lite Подмяна на дисплей Black 178 15% 151
P20 lite Подмяна на дисплей Gold 179 15% 152
P20 lite Подмяна на дисплей Black 179 15% 152
P20 lite Подмяна на дисплей Pink 179 15% 152
P20 lite Подмяна на дисплей Blue 179 15% 152
P20 lite Подмяна на дисплей Blue 179 15% 152
P20 lite Подмяна на дисплей Pink 179 15% 152
P smart Z Подмяна на дисплей Black 184 15% 156
P smart Pro Подмяна на дисплей Black 184 15% 156
Y9 Prime 2019 Подмяна на дисплей Black 184 15% 156
P smart Z Подмяна на дисплей Black 187 15% 159
P smart Z Подмяна на дисплей Black 187 15% 159
P smart Z Подмяна на дисплей Blue 187 15% 159
P smart Pro Подмяна на дисплей Black 187 15% 159
P smart Pro Подмяна на дисплей Black 187 15% 159
P smart Pro Подмяна на дисплей Blue 187 15% 159
P smart Pro Подмяна на дисплей Blue 187 15% 159
Y9 Prime 2019 Подмяна на дисплей Black 187 15% 159
Y9 Prime 2019 Подмяна на дисплей Black 187 15% 159
Y9 Prime 2019 Подмяна на дисплей Blue 187 15% 159
Y9 Prime 2019 Подмяна на дисплей Blue 187 15% 159
Y6s Подмянана на основен модул Всички 192 15% 163
MediaPad T5 10 Подмяна на дисплей White 193 15% 164
MediaPad T5 10 Подмяна на дисплей Black 193 15% 164
Y6s Подмянана на основен модул Всички 199 15% 169
Mate20 Pro Подмянана на основен модул Всички 200 15% 170
Mate20 Pro Подмянана на основен модул Всички 200 15% 170
Y7 Prime 2018 Подмянана на основен модул Всички 200 15% 170
Y7 Prime 2018 Подмянана на основен модул Всички 200 15% 170
Mate20 lite Подмяна на дисплей Black 200 15% 170
Mate20 lite Подмяна на дисплей Blue 200 15% 170
Mate20 lite Подмяна на дисплей Gold 200 15% 170
Y6 2018 Подмянана на основен модул Всички 200 15% 170
Y6 2018 Подмянана на основен модул Всички 200 15% 170
Mate20 lite Подмяна на дисплей Gold 204 15% 174
Mate20 lite Подмяна на дисплей Blue 204 15% 174
Y6s Подмянана на основен модул Всички 206 15% 175
MediaPad T5 10 Подмянана на основен модул Всички 211 15% 179
P40 lite E Подмянана на основен модул Всички 215 15% 183
P40 lite Подмяна на дисплей Black 217 15% 184
P40 lite Подмяна на дисплей Sky 217 15% 184
P40 lite Подмяна на дисплей Red 217 15% 184
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 227 15% 193
nova 5T Подмяна на дисплей White 246 15% 209
nova 5T Подмяна на дисплей Black 246 15% 209
nova 5T Подмяна на дисплей Blue 246 15% 209
nova 5T Подмяна на дисплей Purple 246 15% 209
MediaPad M5 Lite 10 Подмянана на основен модул Всички 247 15% 210
P30 lite Подмянана на основен модул Всички 250 15% 213
P30 lite Подмянана на основен модул Всички 250 15% 213
MediaPad M5 Lite 10 Подмяна на дисплей Всички 258 15% 219
MediaPad M5 Lite 10 Подмянана на основен модул Всички 259 15% 220
Y9 Prime 2019 Подмянана на основен модул Всички 284 15% 241
P20 Pro Подмянана на основен модул Всички 284 15% 241
P20 Pro Подмянана на основен модул Всички 284 15% 241
P30 Подмяна на дисплей Black 332 15% 282
P30 Подмяна на дисплей auroral 332 15% 282
P30 Подмяна на дисплей Orange 332 15% 282
P30 Подмяна на дисплей Sky 332 15% 282
P40 lite Подмянана на основен модул Всички 350 15% 298
P40 Подмяна на дисплей Black 405 20% 324
P40 Подмяна на дисплей Gray 405 20% 324
P30 Подмянана на основен модул Всички 409 20% 327
P30 Подмянана на основен модул Всички 409 20% 327
nova 5T Подмянана на основен модул Всички 434 20% 347
P30 Pro Подмянана на основен модул 128 GB 443 20% 355
P30 Pro Подмянана на основен модул 256 GB 528 20% 423
Mate20 Pro Подмяна на дисплей Black 571 20% 457
Mate20 Pro Подмяна на дисплей Black 571 20% 457
Mate20 Pro Подмяна на дисплей Blue 571 20% 457
Mate20 Pro Подмяна на дисплей Green 620 20% 496
Mate20 Pro Подмяна на дисплей Red 620 20% 496
P40 Pro Подмяна на дисплей Black 625 20% 500
P40 Pro Подмяна на дисплей Gray 625 20% 500
Y5 2018 Подмянана на основен модул Всички 203 20% 163
Y5 2018 Подмянана на основен модул Всички 203 20% 163
P30 Pro Подмяна на дисплей Black 515 20% 412
P30 Pro Подмяна на дисплей Sky 515 20% 412
P30 Pro Подмяна на дисплей Orange 515 20% 412
P30 Pro Подмяна на дисплей auroral 515 20% 412
P smart Z Подмянана на основен модул Всички 266 20% 213
MediaPad T5 10 Подмянана на основен модул Всички 218 20% 175
Y6 2019 Подмянана на основен модул Всички 220 25% 165
nova 5T Подмянана на основен модул Всички 485 25% 364
P smart 2019 Подмянана на основен модул Всички 290 25% 218
P smart 2019 Подмянана на основен модул Всички 290 25% 218
P smart 2019 Подмянана на основен модул Всички 290 25% 218
P smart 2019 Подмянана на основен модул Всички 290 25% 218
P20 Подмянана на основен модул Всички 539 25% 404
P20 Подмяна на дисплей Всички 254 30% 178
P smart Pro Подмянана на основен модул Всички 386 30% 270
P40 Подмянана на основен модул Всички 896 30% 627
P40 Pro Подмянана на основен модул Всички 1077 30% 754
MediaPad T3 10 Подмянана на основен модул Всички 315 30% 220
P smart Подмянана на основен модул Всички 415 30% 290
P smart Подмянана на основен модул Всички 415 30% 290
P smart Подмянана на основен модул Всички 415 30% 290
P20 Подмянана на основен модул Всички 911 30% 638
P20 lite Подмянана на основен модул Всички 589 30% 412
P20 lite Подмянана на основен модул Всички 589 30% 412
4. Един клиент може да се възползва от отстъпката за ремонт на 3 собствени използвани устройства максимум.
5. Подмяната на частите зависи от текущата наличност и е на принципа първо пристигнал, първо обслужен.
Безплатна куриерска услуга
6. В случай, че има контрол на движението и всякакви други ограничения, подчинени на местните закони, правителствена политика или ограничителни мерки, услугата „От врата до врата“ може да бъде съответно отложена или спряна.
Безплатна удължена гаранция
7. Безплатната удължена гаранция важи са всички устройства HUAWEI, които са закупени от официалните ни партньори в България, чиято първоначална гаранция изтича от 15 март 2020 г. до 14 юни 2020 г., гаранцията ще бъде удължена до 15 юни 2020 г.
8. Всички останали условия на гаранционната политика ще останат непроменени.
Поддръжка
За повече информация се свържете с горещата ни линия на:
0800 18818
Support
Сканирайте за да отворите приложението Поддръжка